Zoran Opačić

dipl.ing.građ., generalni direktor

Zoran Opačić

Rođen 30.08.1955. godine u Bihaću, Bosna i Hercegovina.

Srednju školu, gimnazija prirodno-matematički smer, završio u Pančevu. Diplomirao 1981. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu, odsek za betonske konstrukcije.

Radno iskustvo:

1981-1985. godina u GP’’Ratko Mitrović’’ iz Beograda, na poslovima inženjera pripravnika do samostalnog rukovodioca gradilišta;

1985-1992 godina u ’’HIP-Razvoj i inženjering’’ u Pančevu, na poslovima upravljanja projektima i poslovima konsaltinga i stručnog nadzora;

1992-1998 godina u GP’’Ratko Mitrović’’ iz Beograda, na poslovima tehničkog rukovodioca RJ’’Bulevar’’d.o.o.

1998-2002. godina u ’’Partner inženjering’’ d.o.o iz Beograda na poslovima vodećeg građevinskog inženjera;

Od 2002. godine i sada osnivač i direktor ’’ZOP Inženjering’’ d.o.o..

Oblast rada

- planiranje i organizacija izvođenja svih vrsta armirano-betonskih konstrukcija, prvenstveno u oblasti visokogradnje (stambeni, stambeno-poslovni i industrijski objekti),

- uvođenje i primena novih tehnologija i savremene opreme iz oblasti visokogradnje,

- edukacija i usavršavanje mladih kadrova u oblasti operativnih znanja izvođenja arm.betonskih konstrukcija;,

- unapređenje i primena veština upravljanja i organizacije izvođenja na konkretnim projektima u oblasti građevinskih radova,